تبلیغات
دانلودستان کلیپ و نرم افزار - خود سازى و نیل به مقامات معنوى
خود سازى و نیل به مقامات معنوى


نخستین گام متنبة شدن است و آن بیدارى از چرت غفلت است ، پس از آن توبه است و توبه یعنى بازگشت به خدا، پس از آنكه از او فرار كرده اى ؟، بعد ورع و تقوا است ، لكن ورع اهل شریعت دورى از حرامها مى باشد و ورع اهل طریقت دورى از شبهات و مكروهات است ، و بعد از محاسبه است و آن حساب كردن و رسیدگى و اعمالى است كه از انسان صادر شده كه محاسبه بین خودش و بین نفسش و محاسبه بین خودش و بین افراد بشر است ، بعد مقام اراده مى باشد و آن رغبت در رسیدن به مراد و مقصود، با زحمت زیاد مى باشد پس از آن مقام زهد است و آن ترك دنیا است و حقیقت زهد دورى جستن و بیزار بودن از غیر مولى (خدا) است .
پس از آن مقام فقراست ، و آن خالى كردن دل است همچنانكه دست خود را از مال دنیا خالى كرده اى ، و فقیر كسى است كه از بى پولى قادر بر هیچ چیز نیست .

توضیحات بیشتر در ادامه مطلب
و بعد مقام صدق است و آن مساوى بودن ظاهر و باطن است و بعد از آن صبر است كه آن واداشتن نفس است بر چیزهائى كه از آنها بدش مى آید بعد مقام رضا به مشكلات یعنى راضى به قضاء و بلا خدا و آن لذت بردن از بلاهاست بعد مقام اخلاص است كه آن خارج كردن خلق است از معامله حق و پس از آن مقام توكل است و آن تكیه كردن در همه امور به خداوند سبحان است با علم به اینكه خیرش در آن است كه خدا براى او اختیار كرده است .
(( قال فى المنازل السائرین : فاما قسم البدایات فهو عشرة ابواب : الیقظة و التوبة و المحاسبة و الانابة و التفكر و التذكر و الاعتصام و انوار الریاضة و السماع ، و قد شرحه كمال الدین عبد الرزاق القاشانى و هو من انفس كتاب الفن ، و فى البحار عن الصادق علیه السلام قال : التوبة حبل الله تعالى و مدد عنایته و لابد للعبد من مداومة التوبة على كل حال و كل فرقة من العباد لهم توبة فتوبة الانبیاء متن اضطراب السر، و توبة الاصفیاء من التنفس و توبة الاولیاء من تلوین الخطرات و توبة الخاص ‍ من الاشتغال بغیر الله تعالى و توبة العالم من الذنوب ، و تفصیل المقامات فى محله .))